S.główna
Indeks
D 067 ‘gal ba [Def:] mi mthun par gnas pa // virodha // contradictory phenomena [Def:] That which is incompatible.
Analiza terminu

‘gal ba – exclusive, contradiction [logic] [RY]
– {'gal ba, 'gal ba, 'gal ba} intr. v.; a breach; Virodhin, [the 23rd year, Female Earth Ox]. contradictory, obstruction, to be in opposition or contradiction to, to oppose, contravene, contradict, breach, violation, go against, disagree violation, transgression, incompatibility, conflict, contrary, inconsistency, contradiction. {mi 'gal ba} non-contradictory. contradiction; to contradict [RY
– (DUFF → poniżej)

Analiza definicji

mi – (negacja)
mthun pa – intimate; 1) to agree, agreeable, friendly. 2) to harmonize, in harmony. 3) favorable, suitable, proper, appropriate. 4) according to, consistent with, conformable to, in conformity with. Syn ({mthun cha, mi mthun pa} adversities. {thams cad dang mthun par bya} act in accord with everything. {mi mthun pa med pa} without contradiction.(dang) mthun-pa - in harmony/ accord/ agreement with. / conducive to. (to) parallel; {mthun pa, mthun pa, mthun pa} [RY]
mi mthun pa – inconsistent, incongruous, clashing, conflicting [RY]
gnas pa – abiding; sometimes dwelling, staying; stillness/ calm abiding; abiding, engages in, is established, last, live, one who stands on, persevere, remain, remained, stand firm, stillness, quiescence, abidance, the duration of, to persevere, abiding, to stay, to be live, lodge, dwell, stay, to last [about time]. to abide, remain; to be; (mind) at rest; to abide/ dwell/ remain (in)/ rest (upon); to maintain; (phase of) duration; calm state; to abide, to be established; adhere to, keep. 3) Subsistence, as one of the fourteen non-concurrent formations. Def. by Jamgön Kongtrul: {rgyun de nyid skyes nas ma shi'i bar du mi 'jig par yod pa'o} [RY]
⏷ Dodatkowe informacje na dole strony ⏷ ⏷ a także możliwość skomentowania ⏷ (liczba komentarzy – 0)
Autor 1 Zjawiska wykluczające się [Def:] Zjawiska, które są wzajemnie sprzeczne.
Autor 2 Zjawiska przeciwstawne [Def] To, co jest niezgodne (z czymś innym)
Autor 3
Autor 4
Autor 5

Dodatkowe informacje

[DUFF] {'gal ba, 'gal ba, 'gal ba} intr. v.; a breach; Virodhin, [the 23rd year, Female Earth Ox]. contradictory, obstruction, to be in opposition or contradiction to, to oppose, contravene, contradict, breach, violation, go against, disagree violation, transgression, incompatibility, conflict, contrary, inconsistency, contradiction. {mi 'gal ba} non-contradictory. contradiction; to contradict [RY

Miejsce na komentarz

Tu będzie miejsce na komentarze czytelników