S.główna
Indeks
L 045 ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba rtogs pa’i blo [Def:] ldog pa tha dad gang zhig ngo bo gcig pa’i tshul gyis mi ‘dor ‘dzin pa’i blo // –– // a mind that cognizes the connection of identity [Def:] A mind that apprehends that two phenomena are different isolates and that, by having the same nature, do not cancel each other.
Analiza terminu

ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba – połączenie tożsamościowe (→ L 046)
rtogs pa – {rtogs pa, rtogs pa, rtogs pa} intr. v.; 1) to realize, understand, know, recognize, comprehend, reach understanding. 2) n. realization, understanding; cognition, comprehension [RY]
blo – umysł (→ L 001)

Analiza definicji

ldog pa tha dad gang zhig ngo bo gcig pa’i tshul gyis mi ‘dor – = [definicja połączenia tożsamościowego – Dwa zjawiska, które będąc różnymi izolatami, ale o tej samej naturze, nie usuwają się wzajemnie]
‘dzin pa – subject, that which apprehends, [graha]; subject; memorize, retain/ to regard; to be a repository, to hold onto, to hold, adhere to; taking hold of, holder, accept, grasping, clinging, "the holder" or "fixation", "the watcher". catch, grab, apprehend, the grasper 'the watcher', to grasp, hold, cling, fixate, clinging, grasping, holding, fixation, retention, attachment, to bear, bearing in mind. 3) retain, comprehend the teachings, one of the {chos spyod bcu} 10 religious practices. take up, to accept, be accepted, to hold, hold on to, fixate on, cling to, holds, taken up, {bzung ba, gzung ba, zung}; to possess [RY]
blo – umysł (→ L 001)
⏷ Dodatkowe informacje na dole strony ⏷ ⏷ a także możliwość skomentowania ⏷ (liczba komentarzy – 0)
Autor 1 Umysł rozpoznający połączenie tożsamościowe [Def:] Umysł, który dostrzega, że dwa zjawiska, będące odrębnymi izolatami, nie usuwają się wzajemnie.
Autor 2
Autor 3
Autor 4
Autor 5

Dodatkowe informacje

DodatkoweInformacje

Miejsce na komentarz

Tu będzie miejsce na komentarze czytelników