Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 021 sa [Def:] sra zhing ‘thas pa // pṛithivī // earth [Def:] That which is hard and obstructive.
ανάλυση όρου

sa – II. A. "Earth" with the sense of "solidity" and "basis". Translation of the Sanskrit "pṛthvī".
B. "Ground". 1) Translation of the Sanskrit "bhūmi" [D]
1) earth [element], ground, land, soil, base, territory. 2) stage, state, level, ground, bhumi [spiritual level of attainment of a bodhisattva]. 3) seat, throne. 4) living quarters, residence, location, place. 5) realm. 6) ground, earthen plateau, earth; 7) occasion [RY]

ανάλυση ορισμού

sra – hard, solid, firm [RY]
– 1) Usually from སྲ་བ་ q.v."firm" or "solid", as in [ZGT] ས་སྲ་ཞིང་འཐས་པར་སྣང་པ་ལྟ་བུའོ། "...is like appearances of earth, solid and concrete". E.g., སྲ་བའི་ཟས་ "solid food" (as opposed to liquids, etcetera). For "hard" see མཁྲེགས་པོ་. [D]
zhing – 1) In general Tibetan, a country, land, place, field. E.g.. in ཞིང་ཁ་ a farmer's field. [...] 2) In Buddhism, translation of the Sanskrit "kṣhetra". Literally, a field,[...] II. ཚིག་ཕྲད་ phrase connector>
'thas pa "Concrete", "solid". The term is usually glossed to be similar in meaning to སྲ་བ་ and མཁྲེགས་པ་. It generally is used in the sense of something that is very difficult to penetrate either physically or mentally. [D}
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ↓ χώρος για σχόλια ↓ (αριθμός σχολίων – 0)
Συγγραφέας 1 γη [Ορισμ] αυτό που είναι σκληρό και παρεμποδιστικό.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.

Γράψτε σχόλιο

θέση για σχόλια αναγνωστών