Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 035 nyer len gyi rgyu [Def:] rang ‘bras rang gi rdzas rgyun gtso bor skyed byed // upādāna kāraṇa // substantial cause [Def:] That which primarily produces the continuum of its substance
ανάλυση όρου

nyer len – [D] nye bar len pa  I. phrase> v.t. see ལེན་པ་ for tense forms. "To appropriate", "to take hold of", "to seize upon" and see the definition below. It is also used in the sense of "pull out and list separately" when a group of things has one or two items specially drawn out for attention. II. phrase> "Appropriation". The gerundial form is most freq. used in Buddhist texts, because it refers to a process and the process is being emphasized. The gerundial form is sometimes abbreviated to and the true noun form is usually written as ཉེར་ལེན་. Translation of the Sanskrit "upādāna". The Sanskrit is constructed from upa + ādāna. The "ādāna" of the Sanskrit means "to take hold of, to seize"; it is actually dāna, meaning to give or let go off, negated. The "upa" is a ཉེ་བསྒྱུར་ upasargaḥ that intensifies the meaning of the root of the word to mean "very much" or "closely". The term overall means to take hold of something in the strongest possible way. In the Buddhist usage described below, it conveys a movement of mind which is a coming back to something again and again so that it is not lost. It conveys the sense of not letting something go but taking it up so that it is not lost. "Appropriation" is a crucial part of the process that drives sentient beings' cycling through births in deluded existence, being the ninth of the རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་བཅུ་གཉིས་ twelve processes of dependent-related arising q.v. for more information. The strong grasping which is upādāna sets the stage for the particular karmas which will be the basis of another སྲིད་པ་ existence (a further rebirth in cyclic existence) to be activated at the time of death, i.e., it sets the stage for the tenth link of the process of the twelve dependent links. Note that it is not a particular grasping, rather it is defined as is the fact of taking another life that occurs because during this life one has become attached to various things and has made strong efforts in various way to attain those things. Those various individual circumstances of སྲེད་པ་ thirsting, the seventh link, add up throughout one's life. Depending on how they add up, one has a particular "appropriation" which is the immediate cause of being which propels one at the time of death towards another existence in relationship to the totality of that energy of desire, attachment, and habit of action concerning the objects of desire and attachment. It is the strength in the mind developed on the basis of the individual and prior instances (called སྲེད་པ་) of desire, attachment, and effort which cannot but continue on by taking another life. The Buddha categorized the various ways in which sentient beings take hold of another existence as four-fold; see the ཉེ་བར་ལེན་པ་བཞི་ "the four appropriations".
rgyu – αιτία (D 032)

ανάλυση ορισμού

rang – See {rjes yi rang} himself, self, self spontaneous, oneself, myself, etc, natural, own, intrinsic; self, itself, one's own, inherent, [sva ]; spontaneous/ natural / self-/ own; very; 1) oneself, own, self. 2) intrinsic, natural [RY]
'bras bu – fruition. The result, usually the end of a spiritual path. One of the three levels of enlightenment of a shravaka, pratyekabuddha or bodhisattva. In Mahayana the state of complete and perfect buddhahood; in Vajrayana the 'unified state of a vajra-holder,' in this book expressed as the '25 attributes of fruition.' See also 'view, meditation, action and fruition.' [RY]
rdzas – (material) substance; substantial entity; article, object, thing/ matter, substance/ riches, possessions; real, material thing, materials, thing, matter, object. ritual objects 11.1 [RY]
          – (βλέπε επίσης DUFF κατωτέρω, ειδικά την τελευταία φράση σε αυτό το σχόλιο)
rgyun – continua, continuum [logic] [RY]
rdzas rgyun – substantial entity [RY]
gtso bo – primary / main [logic] [RY]
          – essential, lord, chief, leader, foremost, principal one; chief figure; chief, lord, principal, leader, foremost, main, central, essential, chief / main figure, principal deity, chief figure; leading principle, basis, the primary; the highest, the most excellent, main or chief figure, principal; primal matter. Syn {rang bzhin}; chief, lord, principal, leader, foremost, main, central, essential, chief / main figure, leading principle, basis, the primary [RY
skyed pa – I) {skyed pa, bskyed pa, bskyed pa, skyed} trans. v.; 1) to create, develop, engender, cultivate, form, generate, procreate, give rise to, give birth to, bring into being, produce, cause, reproduce, father, cause to germinate, grow, bring up, nurse up, bring on. 2) to visualize, envision, imagine, picture, develop a visualization of. 3) to make grow larger / bigger, widen, expand, increase, cause to progress. 4) to arouse, inspire, instill. II) profit, gain, benefit, interest [RY]
byed pa – {byed pa, byas pa, bya ba, byos} trans. v. . 1) to do, make, create, produce, to act, do, cause to [happen]. 2) doer, efficacious, to decline, to fabricate, what it does; active verb +: he who is (doing the verb - beating); operation, action, process. {...r byed pa} to serve to.; to do/ act/ cause to happen [RY]
skyed byed – [D] 1) "The producer", "the creator", "the generator". Grammatically, equivalent in meaning to སྐྱེད་པ་པོ་ q.v. This is the thing that causes something to be སྐྱེད་པ་ produced / created / generated. i) When discussing the production of effects from causes in Buddhist texts on philosophy, it is used to mean རྒྱུ་ the principal cause that will produce its related effect; that effect will be the བསྐྱེད་བྱ་ the thing that will be produced. E.g., སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ "the producing cause. 2) "The creator". Another name for the chakra at the navel, which is usually referred to as the སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ "emanation chakra". 3) [Mngon] i) "Procreator" meaning the father of a child. ii) "Creator" meaning the ས་གཞི་ basis of a world system from which the world system arises. iii) "Producer", an ancient epithet from India of མེ་ fire and མེ་ལྷ་ Agnideva, the god of fire.
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ↓ χώρος για σχόλια ↓ (αριθμός σχολίων – 0)
Συγγραφέας 1 ουσιαστική/ουσιώδης αιτία [Ορισμ] αυτό που σαν συγκεκριμένο αποτέλεσμά του παράγει κυρίως την συνέχιση της υπόστασής του.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

[DUFF] rdzas  "Substance". Often joined with other words to show the particular type of substance. E.g., in terms of ritual objects: མཆོད་རྫས་ offering substance; ཚེའི་རྫས་ longevity substance; ཐུན་རྫས་ special substance; རྟེན་རྫས་ support substance; སྒྲུབ་རྫས་ accomplishment substance; བསྐང་རྫས་ amendment substance; བསངས་རྫས་ substances for sang offering etc. However, it is not only limited to ritual objects. It is used generally to refer to any substantial, i.e., material thing. In philosophical works it is often used to indicate something material, something made of physical substance; hence in those cases "substantial thing or entity". In other cases it does not mean materiality specifically but the substance, whatever it might be, that something is made from, e.g., the ether.

Γράψτε σχόλιο

θέση για σχόλια αναγνωστών