Αρχική σελ.
Ευρετήριο
L 020 rnal ‘byor mngon sum tshad ma [Ορισμ] sgom pa rab kyi mtha’ las byung ba’i rtog bral ma ‘khrul ba’i rig pa // yogi-­pratyakṣha-­pramāṇa // yogic direct valid cognition [Ορισμ] A nonconceptual, nonmistaken awareness arisen from the last moment of highest meditation
Ανάλυση όρου

rnal – est, tranquility of mind, composedness, absence of passion, meditation; fundamental state, real condition [RY]
rnal ‘byor – 1) practice, yoga, 2) practitioner of yoga. 3) literally meaning 'union in fundamental reality.' Connecting with the real. esoteric practices of tantra; intensive spiritual practice; yoga, union [RY]
mngon sum tshad ma – άμεση έγκυρη γνώση (L 006)

Ανάλυση ορισμού

sgom pa – 1) meditation, practice, training, cultivation, meditation-training, familiarization, development, contemplation, creative imagination. 2) {sgom pa, bsgoms pa, bsgom pa, sgoms} trans. v.; to cultivate, meditate, practice, become accustomed to; 'make familiar with,' cultivate in meditation. 3) imagine, envision. 4) contemplate, think over, ponder, concentrate upon [RY]
rab – highest; culminating point, superior, excellent. Syn {rab tu} 1) [an intensifier] fully, very, extremely, totally, absolutely, intense, intensive. 2) excellent, excellence, superior, highest. 3) the superior man. culminating point. Syn {rab tu} 1) [an intensifier] fully, very, extremely, totally, absolutely, intense, intensive. 2) excellent, excellence, superior, highest. 3) the superior man [RY]
mtha’ – 1) [anta] end, limit, fringe, limitation, boundary, limiting concept, ultimate, final, extreme, finality. 2) side, brink, flank. {spros pa'i mtha'} extremes. 3) end, ending, edge, margin, brink, brim, final conclusion {mtha' sgrub pa} creation, point, shore; extreme, limiting position [in philosophical contexts, limitation; foreign; limit, limitation, extreme, end, [anta]; limit/ extreme; sides; edge, fringe; extreme; brink; boundary; border country; basis [RY]
las byung – source; come from [RY]
rtog bral – free from conceptuality. free from thought. free from conceptualizing, nonconceptual [RY]
ma ‘khrul ba – non-mistaken / unmistaken, nonmistakenness [logic] [RY]
rig pa – επίγνωση (→ L 003)
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 0.
Συγγραφέας 1 γιογκική άμεση έγκυρη γνώση [Ορισμ] Μια επίγνωση μη διανοητική, μη εσφαλμένη που εμφανίζεται από την τελική στιγμή του ύψιστου διαλογισμού.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση