S.główna
Indeks
L 068 dran pa [Def:] ‘dris pa’i dngos po mi brjed pa // smṛiti // recollection [Def:] Not forgetting familiar objects.
Analiza terminu

dran pa – {dran pa, dran pa, dran pa, dran} trans. v.; to think; pay attention, be mindful; recall, be mindful, think about, miss; remember with longing, meditate, become aware of, contemplate 1) mindfulness, memory, alertness, presence of mind, recollection. / recollectedness; alertness; presence of mind; memory, thinking; mindfulness, awareness, presence of mind, attentiveness, attention, memory, recall, remembrance, recollection, consciousness, one's full senses. 2) consciousness, thinking, recollection or memory, Skt. smriti, 3) one of the five object determining mental states, Def. by Jamgön Kongtrul: {'dris pa'i dngos po mi brjed pa}. 4) one of the {'phags lam gyi yan lag brgyad} the eightfold noble path [RY]
– (DUFF → poniżej)

Analiza definicji

d ‘dris pa – {'dris pa, 'dris pa, 'dris pa} intr. v.; 1) to be well acquainted with, have knowledge of, acquainted with, apprised of, informed about; be accustomed to, be acquainted, be knowledgeable, be used to, familiar, familiar with, get used to, 2) acquaintance, habit; intimacy [RY]
dngos po – rzecz (D 007)
mi – (negacja)
brjed pa – brjed pa, brjed pa, brjed pa} intr. v. to forget; slip his mind, overlook [RY]
⏷ Dodatkowe informacje na dole strony ⏷ ⏷ a także możliwość skomentowania ⏷ (liczba komentarzy – 0)
Autor 1 Pamiętanie [Def:] Niezapominanie znanych przedmiotów.
Autor 2
Autor 3
Autor 4
Autor 5

Dodatkowe informacje

{dran pa, dran pa, dran pa, dran} trans. v.; to think; pay attention, be mindful; recall, be mindful, think about, miss; remember with longing, meditate, become aware of, contemplate 1) mindfulness, memory, alertness, presence of mind, recollection. / recollectedness; alertness; presence of mind; memory, thinking; mindfulness, awareness, presence of mind, attentiveness, attention, memory, recall, remembrance, recollection, consciousness, one's full senses. 2) consciousness, thinking, recollection or memory, Skt. smriti, 3) one of the five object determining mental states, Def. by Jamgön Kongtrul: {'dris pa'i dngos po mi brjed pa}. 4) one of the {'phags lam gyi yan lag brgyad} the eightfold noble path [RY]

Miejsce na komentarz

Tu będzie miejsce na komentarze czytelników